Wszyscy chcemy, żeby Tom był szczęśliwy.(Sentence Note)

  • szczęśliwość (f. noun) = fortune, favor, good fortune
  • szczęśliwy (adj) = lucky, happy, fortunate. (adv) szczęśliwie happily, successfully (nieszczęśliwy (adj) = unfortunate, unlucky, unhappy, miserable. ~ wypadek = mishap. (adv) nieszczęśliwie = unfortunately, unluckily)
  • szczęśliwiec (-wca) (mp) = lucky man
  • unieszczęśliwić (-wię -wisz) (pf), (impf) unieszczęśliwiać = to make unhappy
  • szczęście (noun) = happiness, fortune, good luck. na szczęście = for good luck
  • szczęściarz (mp noun) = lucky person (szczęściara = female)
  • szczęść Boże (phrase) = God speed