Wszyscy byliśmy wówczas zajęci. (Sentence Note)

wówczas av = at the time, at that time, back then