Wstrzymać ogień!

  • wstrzymać ‑am ‑asz pf, impf wstrzymywać ‑muję ‑jesz = to hold up, delay.
  • & się od+G = to hold o.s. back from, abstain from