Wstaję o szóstej. (Sentence Note)

wstać wstanę -niesz (pf), (impf) wstawać wstaję -jesz = 1] to rise, to stand up 2] to wake up, to get up 2] to be able (to do something)