Wskutek burzy samolot nie mógł wystartować.

  • wskutek prep+G = due to, as the result of, because of