Wskakuj.

  • wskoczyć ‑czę ‑czysz pf, impf wskakiwać ‑kuję ‑jesz = to leap in