Wprowadziłem go w błąd. (Sentence Note)

  • wprowadzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf wprowadzać do+G = to bring in, lead in, initiate, introduce (custom, etc)
  • wprowadzić w błąd = phrase = to mislead (s.o.)