Wody podziemne są skażone.

  • skażony aj 1] tainted, contaminated polluted. 2] warped
  • Wody podziemne = underground water, aquifer