Wnoszę o natychmiastowe zatrzymanie rozlewu krwi.

wnieść wniosę wniesiesz wniósł wniosła wnieśli pf, impf wnosić ‑szę ‑sisz = 1] to carry in, introduce, contribute, enter (eg a correction). 2] o+A = to lodge (complaint) against