Włóż to tam, gdzie chcesz.(Sentence Note)

Note: włożyć (-śżę -żysz włóż) (pf), (impf) wkładać = to put, w+Acc = in, place, deposit. put on (clothes)