Włóż te listy do skrzynki pocztowej.

  • skrzynka ‑nek f.noun = dim of skrzynia = box, chest, case, crate.