Właśnie założyli mi nowe opony w samochodzie.(Sentence Note)

  • założyć (-żę -żysz -łóż) (pf), (impf) zakładać = 1] to found, establish, put in place, put on. 2] assume.
  • & się + o + Accusative = to bet on