Właśnie wyruszamy w drogę. (Sentence Note)

  • wyruszyć ‑szę ‑szysz (pf), (impf) wyruszać = to move out, set off.
  • & w + Accusative = embark upon (a journey)
1 Like