Właśnie mi się poprawiło!

  • się poprawiło + Dative = to get better, has improved