Właściwie nigdy tu wcześniej nie byłem.

  • właściwy aj +D = proper to. av właściwie actually
1 Like