Włączyli się do dyskusji.

włączyć ‑czę ‑czysz pf, impf włączać = 1] include, incorporate. 2] turn on (appliance). /// ~ się = to include oneself, to join