Więzień był za kratkami przez dwa miesiące. (Sentence Note)

  • krata (f noun) = 1] grate. 2] checkered pattern.
  • za kratkami = behind bars.
  • dim = kratka.