Wiem tylko tyle, że on pochodzi z Chin.

Wiem tylko tyle, że = phrase = lit. I know only this much, that = All I know is, that …