Wiem, kiedy jestem zbędny.

zbędny aj = superfluous, redundant, dispensable. av zbędnie