Wiem, co chciałeś wyrazić. (Sentence Note)

Note: wyrazić (-rażę -zisz) (pf), (impf) wyrażać = express, articulate.

  • ~ się express o.s.
  • Literally ‘Wiem, co chciałeś wyrazić’ = I know what you wanted to express.
1 Like