Wielu uchodźców próbuje dotrzeć do Europy.(Sentence Note)

  • uchodźca (mp noun) = refugee