Wielu ludzi na całym świecie jada trzy posiłki dziennie. (Sentence Note)

  • jadać ‑am ‑asz (impf, frequentative) = eat (often, regularly)