Wiele chorób jest wynikiem nędzy. (Sentence Note)

  • wynik mi.noun = a result, effect, outcome, upshot, score.
  • nędza f.noun = abject poverty, squalor, destitution