Wiedza nie jest celem samym w sobie. (Sentence Note)

  • wiedza f.noun = knowledge, expertise, learning
  • wiedzieć wiem wiesz wiedzą wiedz (impf) = to know (information).
  • nie jest celem samym w sobie = phrase = literally, is not a goal alone in itself = is not an end in itself (something that one does because it will help achieve or accomplish something else)