Wieczorem idziemy do kościoła.

polish wife says either idziemy or pójdziemy works, but pójdziemy works better.

Depending on a person, I’d say idziemy but both work.