Widziana z odległości, jest piękna.

  • widzian-y/a/e passive adj = seen
  • (in phrase ‘‘mile widziany’’) = welcome