Widziałem ich dwoje razem w kilku miejscach.(Sentence Note)

  • miejsce = (noun) = place, situation, site.