Widziałem go dosyć niedawno. (Sentence Note)

  • niedawny aj = recent, not long ago. av niedawno = recently.
  • dosyć niedawno = quite recently, not long ago