Weź się w garść!

  • garść f handful, fist.
  • wziąć się w garść = take o.s. in hand, pull o.s. together.
  • trzymać w garści = hold in the palm of one’s hand.
English Translation

Pull yourself together!

Get a grip!