Według jego informacji, policjanci nie będą stawiać żadnych zarzutów w związku z imprezą.

  • impreza f.noun = get‑together, party, event, show.
  • zarzut mi.noun = accusation, charge, complaint, allegation.
  • związek ‑zku mi.noun = connection, union, link, relation, relationship, association, liaison
  • w związku = phrase = in connection, regarding, in this respect