Wczoraj byłem się obciąć. (Sentence Note)

  • ciąć (tnę tniesz tną tnij) (impf), (pf) pociąć = to cut, nick, slash
  • obciąć (obetnę -niesz) (pf), (impf) obcinać = to trim, clip, cut off
  • naciąć (natnę -niesz) (pf), (impf) nacinać = to notch, cut, incise
  • odciąć (odetnę -niesz) (pf), (impf) odcinać = to cut off, away. ~ się od+Gen dissociate one’s self from
  • dociąć (-tnę -niesz) (pf), (impf) docinać = 1) cut off. 2) +Dat = annoy