Wciśnij zielony przycisk, by odtworzyć nagranie, a czerwony, by je zatrzymać. (Sentence Note)

  • wciskać -am -asz (impf), (pf) wcisnąć -snę wciśniesz = 1] to hurl 2] press