Ważne są czyny, nie słowa. (Sentence Note)

Note: czyn (m. i. noun) = act, action, act, deed