Ważne jest dbanie o zęby, by w późniejszym wieku móc normalnie jeść.

w późniejszym wieku = phrase = literally = in a later age = in later life, during old age