Warto ponownie przeczytać tę opowieść.(Sentence Note)

  • opowieść f = story, tale, yarn