W zasadzie, nigdy nie był w Nowym Jorku. (Sentence Note)

w zasadzie = phrase = actually, basically, in fact, in principle