W zależności od tego, gdzie będziesz siedział, możesz nie widzieć sceny. (Sentence Note)

  • zależność f.noun = dependency.
  • w zależności + od + Gen = depending on