W tym przypadku, powiadomić jego rodzinę. (Sentence Note)

  • powiadomić (-mię misz) (pf), (impf) powiadamiać = to inform, notify
  • wiadomość (f. noun often plural) (piece of) news, message. (plural) the news
  • wiadomostka (-tek) (f noun, diminutive of wiadomość)
  • wiadomy (adj) = well-known
  • wiadomo (adv) predicate = it is known (it is common knowledge). jak ~ as it is known. o ile mi ~ as far as I know
  • nadświadomość (f noun) = hyperconsciousness