W takich sytuacjach broń się przydaje.

  • przydać ‑dam ‑dasz ‑dadzą pf, impf przydawać ‑daję ‑jesz ‑dawaj +G = to add to.
  • ~ się = to be of use +D to, come in handy
  • przydatny aj = useful, handy. av przydatnie
  • przydatność f.noun = usefulness
  • przydatek ‑tku mi.noun = appendage, appurtenance.