W ruinach znaleźliśmy zwłoki.

  • zwłoka f.noun 1] delay, deferment. 2] plural = remains, corpse, dead body
  • bez zwłoki = without delay.