W razie pożaru zbić to okno. (Sentence Note)

  • zbić zbiję ‑jesz pf, impf zbijać = to knock down, knock aside, thrash, smash