W pociągu, On celowo nadepnął mi na nogę.

  • nadepnąć ‑nę ‑niesz or nadeptać ‑c(z)ę ‑c(z)esz pf, impf nadeptywać ‑tuję ‑jesz +na+A = to step on, tread on, trample on