W nowym kapeluszu jej do twarzy.

do twarzy = phrase (in this context) = to look good / to suit s.o.