W którym pokoju chcesz się zatrzymać?

 • zatrzymać ‑am ‑asz pf, impf zatrzymywać ‑muję ‑jesz = to stop, detain, apprehend. & się = (o.s.) pause, halt, stay, stop
 • trzymać ‑am ‑asz, pf potrzymać = to hold, support, keep. & się hold up to, bear up to, maintain self.
 • dotrzymać ‑am ‑asz pf, impf dotrzymywać ‑muję ‑jesz or ‑am ‑asz +G or +A = to keep (word, promise. company)
 • otrzymać ‑am ‑asz pf, impf otrzymywać ‑muję ‑jesz = to receive
 • podtrzymać ‑am ‑asz pf, impf podtrzymywać ‑muję ‑jesz = to support, sustain, uphold
 • wstrzymać ‑am ‑asz pf, impf wstrzymywać ‑muję ‑jesz = to hold up, delay. & się od+G = to hold o.s. back from, abstain from
 • przetrzymać ‑am ‑asz pf, impf przetrzymywać ‑muję ‑jesz = to endure, survive, hold, keep, detain. & się = to be preserved
 • wytrzymać ‑am ‑asz pf, impf wytrzymywać ‑muję ‑jesz = to last, withstand, bear, endure, stand up to
 • wytrzymałość f.noun = resilience, ability to endure or withstand
 • trwać trwam trwasz (usually 3p) impf, pf potrwać or przetrwać = to last, endure, go on, be constant, be in progress
 • wytrwać ‑am ‑asz pf = to last, endure, persevere, remain constant