W końcu pozbyliśmy się naszego starego samochodu.

  • pozbyć się (‑będę ‑będziesz ‑bądź) pf, impf pozbywać się ‑am ‑asz +G = to rid o.s.of, to dispose of, to get rid of