W jakimś sensie masz rację, ale wciąż mam wątpliwości.

  • W jakimś sensie … = phrase = In a (or some) sense … / In a way …
  • W pewnym sensie … = phrase = In a certain sense … / In a way …
1 Like