W istocie nic nie jesteśmy w stanie przewidzieć.(Sentence Note)

w istocie = phrase = in fact, in essence, actually, basically