W gruncie rzeczy powinienem Ci za to podziękować. (Sentence Note)

  • grunt mi.noun 1] ground, basis, foundation. 2] the main thing.
  • w gruncie rzeczy = phrase = basically, essentially