W Egipcie mają niższe opady niż w Japonii.

opady (pl form Gen ‑ów) = rainfall, precipitation