Używamy słów w celu komunikacji. (Sentence Note)

w celu + Gen = phrase = with the aim of / in order to